CHƯƠNG TRÌNHCẤP ĐỘTÊN GIÁO TRÌNH

Anh văn mẫu giáoKITTY 1TINY TALK 1A 
KITTY 2TINY TALK 1B 
KITTY 3TINY TALK 2A 
KITTY 4TINY TALK 2B 
KITTY 5TINY TALK 3A 
KITTY 6TINY TALK 3B 
MICKEY 1BEENO 1 
MICKEY 2BEENO 2 
MICKEY 3BEENO 3 
MICKEY 4BEENO 4 
MICKEY 5BEENO 5 
MICKEY 6BEENO 6 
Anh văn Thiếu NhiPRE-BEGINNERFIRST FRIENDS 1 
BEGINNERFAMILY AND FRIENDS STARTER 
STARTERS 1FAMILY AND FRIENDS 1 
STARTERS 2FAMILY AND FRIENDS 2 
MOVERS 1FAMILY AND FRIENDS 3 
MOVERS 2FAMILY AND FRIENDS 4 
FLYERS 1FAMILY AND FRIENDS 5 
FLYERS 2FAMILY AND FRIENDS 6
Anh Văn Thiếu NiênPREKET

MORE 1 

PREPARE 1

KET 1MORE 2 
PREPARE 2
KET 2MORE 3 
PREPARE 3
PET 1MORE 4 
PREPARE 4
PET 2ACTIVATE B1 PET2
PET 3ACTIVATE B1 PET3
Anh văn giao tiếpGE 1FOUR CORNERS 1A 
GE 2FOUR CORNERS 1B 
GE 3FOUR CORNERS 2A 
GE 4FOUR CORNERS 2B 
GE 5FOUR CORNERS 3A
GE 6FOUR CORNERS 3B
GE 7FOUR CORNERS 4A
GE 8FOUR CORNERS 4B
IELTSPRE-IELTSBRIDGE TO IELTS