GẶP GỠ GIÁO VIÊN CỦA CHÚNG TÔI

Là những nhà giáo trẻ trung, năng động, tâm huyết và có kinh nghiệm giảng dạy. Tốt nghiệp từ các trường Đại học danh tiếng và/hoặc đã nhận chứng chỉ nghiệp vụ Sư phạm (TESOL)

Our  qualified  teachers  are from  famous  Universities of  Pedagogy  in  Ho  Chi Minh City and other places. They are young and active, passionate  and  experienced in English teaching. They all have TESOL certificate.

 

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text